Jayshree T.

OccupationActor, Writer
Movie Credits164
Best filmography
Goonj Uthi Shehnai (1959)
Teesri Manzil (1966)
Abhilasha (1968)
Sajan (1969)
Do Bhai (1969)
Deedar (1970)
Balak (1969)
Sawan Bhadon (1970)
Suhana Safar (1970)
Talash (1969)