Fang Hua

OccupationActor
Movie Credits2
Best filmography
Xin hong lou meng (1978)
Pu ti men (1978)